CONTOH PELAN RUMAH 
( Banglo No 002 )
SPESIFIKASI

Rekabentuk:  Tropikal

Ketinggian : 2 tingkat 

Saiz Lot : Min 100' x 70kaki

Ukuran Lukisan : dilukis dalam milimeter ( mm) dan kaki ( ft')
  • harga : RM250 @ 78USD
  • Lukisan : 1 set ( saiz A4)
  • format: jpeg & fail pdf
  • Lukisan Berwarna

Lukisan Contoh Satu Set Pelan Rumah Dua Tingkat. 
.
 H o u s e    P l a n
P e l a n   R u m a h 


 

online
 idea .  lakaran . bina
Copyright Act  -  Kandungan Rekabentuk Pelan Rumah adalah tertakluk kepada Akta Hak Cipta 1987 MAL,  segala bentuk penyiaran dan ulang cetak boleh dikenakan tindakan undang - undang.