copyright (c) 2010 - www.architect8.com
P e l a n   R u m a h 


 

.
 H o u s e    P l a n
P e l a n   R u m a h 


 

online
KENAPA PERLU MEMILIKI LUKISAN REKABENTUK PELAN RUMAH.
  • Untuk mengetahui saiz keluasan rumah yang dibenarkan didalam sesebuah lot tanah.
  • Untuk mengetahui anggaran kos rumah berdasarkan keluasan pelan rumah yang disediakan.
  • Untuk mendapat idea awal rekabentuk rumah yang akan dibina.
  • Membantu menjelaskan dengan tepat bilangan bilik dan ruang yang diperlukan.
  • Lukisan susunatur perabut disediakan untuk mengetahui keadaan rekabentuk dalaman  tingkap dan pintu.
  • Lukisan berwarna senang difahami oleh semua pihak.

nota : Di Malaysia - Pihak tuan masih perlu merujuk kepada Pihak Bekuasa Tempatan untuk tujuan kelulusan pelan.
 idea .  lakaran . bina